واتساپ
19536088660 86+
با ما تماس بگیرید
19536088660 86+
پست الکترونیک
info@hongsbelt.com

نوآوری

نوآوری و تحقیق و توسعه

HONGSBELT® بر نوآوری مستمر برای دستیابی به ارزش بهتر برای مشتریان پافشاری کنید.ما همچنان به افزایش کارکنان حرفه ای ادامه می دهیم.در همین حال، ما هر سال به افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ادامه می دهیم.تا سال 2021، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به 17.78 میلیون RMB رسیده است.

طراحی آینده

HONGSBELT® به شرکای خود اعتقاد داریم، ما صمیمانه امیدواریم که در مراحل اولیه طراحی همکاری نزدیک داشته باشیم و با شرکای خود توسعه دهیم، ما چنین فرصت هایی را گرامی می داریم.

华南新海二级页9-8